Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

CÁC HUYỆT MỐC CHÍNH TRONG DIỆN CHẨN

Sau đây là 19 huyệt mốc chính thường dùng trong Diện chẩn:
126, 103, 26, 8, 189, 19, 63, 127, 87, 
và 61, 64, 65, 74, 100, 130, 131, 16, 14, 0.
GS TSKH Bùi Quốc Châu dạy cách xác định vị trí các huyệt mốc này.

19 huyệt mốc chính thường dùng


I- CÁC HUYỆT MỐC TRÊN TUYẾN O

Huyệt 126


Huyệt 103

Huyệt 26

Huyệt số 8

Huyệt 189

Huyệt 19

Huyệt 63

Huyệt 127

Huyệt 87

II- CÁC HUYỆT MỐC TRÊN MẶT NHÌN THẲNG

Huyệt 65


Còn nữa


1 nhận xét: