Thứ Bảy, ngày 19 tháng 5 năm 2012

Chữa bệnh đổ mồ hôi

Kì Nam sưu tập
Sau đây là một số phác đồ chữa bệnh đổ mồ hôi. Kết quả chữa bằng Diện chẩn thấy tức thì. Bạn có thể tùy nghi sử dụng riêng lẻ hoặc phối hợp.
... Mồ hôi đổ ra từ da (bì). Phế chủ bì mao. Phế yếu không làm chủ được bì nên mồ hôi toát ra vô tội vạ. Muốn khỏe Phế (kim) phải bổ Tỳ (thổ) - thổ sinh kim...

Xem chi tiết tại KINH NGHIỆM ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét