Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

VỊ TRÍ, TÁC DỤNG...CỦA CÁC HUYỆT THƯỜNG DÙNG

Ví dụ:


Huyệt số 43

Vị trí:
- Điểm nối 1/3 trên và 2/3 dưới đoạn từ huyệt số 1 đến huyệt số 23.


Tương ứng huyệt Mạng môn


Xem chi tiết tại trang HUYỆT THƯỜNG DÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét